Pazar Araştırmalarında Online Araştırmanın Yeri ve Önemi

Pazar Araştırmaları, modern iş yönetimi ve pazarlama teknikleri için oldukça önem taşıyan, yönlendirici bir kaynaktır. Risk ortamının yüksek olduğu ve özellikle sistematik bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığı durumlarda, karar verme sürecindeki kişilerin bilgi ihtiyacını karşılar.

Çağdaş yöneticilerin, araştırmalar aracılığıyla elde edilen bilgileri etkin kullandığı konular:

•Pazardaki boşlukları görmek, riski minimize ederek yeni yatırım kararları almak
•Markanın iletişim stratejisini oluşturmak için, mevcut markaların algılarını belirlemek
•Müşteri ya da tüketici beklentilerini öğrenerek, doğru pazar stratejileri oluşturmak
•Yapılan reklam ve kampanyaların etkinliğini ölçmek
•Doğru fiyatlandırma ve satış stratejileriyle, kârlılığı artırmak
•Rekabette önde olmak için rakipleri tanımak
•Doğru fiyatlandırma politikalarını uygulamak
•Mükemmel işleyen bir bayilik / şube sisteminin sağlanması için, aksayan yönleri görmek
•Pazarın ve rakip markaların zaman içinde ne yöne gittiğini görerek, değişimin yönünü yakalamak
•Medya planını doğru ve etkin yapmak, reklam bütçesini optimum kullanmak
Online araştırmalar, araştırma şirketlerinin uyguladığı saha yöntemlerinden birini oluşturuyor. Türkiye’de 1 yılda yapılan araştırmaların toplam bütçesi, yaklaşık 100 milyon Euro civarındayken, online araştırmaların bunun içindeki payı sadece %1 seviyesinde. Buna karşın ABD’de online araştırmalar tüm pazarın yaklaşık yarısını oluştururken, Avrupa ülkelerinde ise oldukça yaygın bir kullanım görülüyor. İşte bu amaçla biz de, Türkiye’nin en geniş veritabanına sahip ilk online araştırma şirketi olan DORinsight’ı kurduk.

Online araştırmanın geleneksel araştırma yöntemlerinden en önemli farkı, maliyetleri yaklaşık %50 oranında düşürmesi… Tabii, hız da, maliyet gibi yöntemin ayırt edici özellikleri arasında yer alıyor. DORinsight’ın kullandığı veritabanı, birçok farklı hedef kitleye kısa sürede ulaşma imkanı sağlıyor. Hedef kitleyi önceden bilme avantajıyla, saha takibi daha kolay, geri dönüş oranları diğer metodlara göre daha yüksek oluyor; online ses ve görüntü iletişimi kurmaya imkan tanıyor.

Araştırmalarda kullanılacak yöntem belirlenirken, konusuna, hedef kitlesine ve amacına göre tercih yapılıyor. Telefonla, yüz yüze ya da online anket tekniklerinin hepsi uygulanabiliyorsa, online anketi tercih etmek, çok daha akılcı ve mantıklı bir seçim oluşturuyor. Çünkü, güvenilir bir veriyle çalışıldığında, hata payı en düşük yöntem… Özetle; kontrol kolaylığı, veritabanı kalitesi, yüksek katılım oranı, zaman avantajı ve düşük saha maliyeti uygulamada öne çıkan artılar.

Online araştırmalar, en yaygın olarak tüketici araştırmalarında kullanılıyor. Bunun nedeni internet kullanıcılarının pek çok sektörün hedef kitlesinde yer alması. Bazı siyasi ve sosyal araştırmalarda, örneğin okur yazar olmayan ya da görece yaşlı kesimden biriyle online anket yapmak pek mümkün değil. Fakat internet kullanan kesimde yapılacak sosyal ya da siyasi araştırmalarda, zaman zaman içeriğe ağırlık verilerek, istenilen kitleyi temsil eden sonuçlar elde etmek mümkün oluyor.

ABD ve Avrupa’da internet penetrasyonunun yüksek, teknolojik altyapının ise daha gelişmiş olması nedeniyle, online araştırma, telefon ya da yüz yüze anket yönteminin yerini almaya başladı. Özellikle uluslararası projelerde çok daha yaygın kullanılıyor.

Ülkemizde talep gören ve gelişen bir yöntem olmasına karşın, veritabanı sağlama ve güncel tutmanın maliyetli ve zaman gerektiren bir süreç olması nedeniyle, pek çok araştırma firması bu yöntemi uygulayamıyor. Online araştırma, ülkemizde hâlâ “yan” metod olarak görülen bir veri toplama yöntemi. İnternet kullanımının artmasıyla, online araştırmaların sayısının da artacağına inanıyor, bu gelişmeyi kısa sürede Türkiye’de görmeyi ümit ediyorum.